În curs de procesare...

Bun venit la IS SimService S.R.L.

Întreprinderea simulată este o simulare în scopuri educaţionale a unei întreprinderi reale, care poate fi definită după cum urmează: IS este un proces educaţional orientat către competenţe, unde se desfăşoară procese similare celor din cadrul unei companii reale, cu respectarea principiilor economiei de piaţă. Aceasta se bazează pe un model de afaceri valid şi este integrată într-un mediu economic specific (ROCT, alte IS din universităţi). Modelarea unei întreprinderi simulate reprezintă o etapă esenţială în vederea asigurării condiţiilor pentru respectarea perspectivei duale în IS, văzută simultan ca centru educaţional şi iniţiativă antreprenorială. Munca şi procesul de învăţare în IS vizează înainte de toate construirea şi extinderea competenţelor practice în sensul încurajării acțiunii complete a studenților. IS se bazează pe ideea unei interconectări între învăţarea teoretico-sistematică, în paralel cu desfăşurarea de aplicaţii practice, respectiv exerciții. În acest sens, obiectivul metodei didactice IS este testarea practică, fixarea şi dezvoltarea cunoştinţelor dobândite, precum şi generarea de noi competenţe şi aptitudini. Pe de altă parte, obiectivul IS ca iniţiativă antreprenorială constă în punerea la dispoziţia studenţilor a unui cadru complex de acţiune şi experienţă dezvoltate în interiorul unei structuri organizatorice similară cu cele existente în realitate. În cadrul IS, studenții nu desfăşoară numai activităţi comerciale izolate. Ei vor fi nevoiţi în acelaşi timp să identifice interdependenţele sistemului economic, să adopte decizii antreprenoriale şi să urmărească, respectiv să evalueze consecinţele acestora. Sarcinile enumerate mai sus vor necesita în numeroase ocazii joncțiunea dintre cunoştinţe tehnice şi economice, cum ar fi în cazul desfăşurării activităţii de management de produs, al lansării unui nou produs pe piaţă sau desfăşurării de comerţ electronic. În IS trebuie promovată ideea de dezvoltare a competenţelor, concomitent cu încurajarea iniţiativelor proprii ale studenților prin asigurarea legăturii între teorie şi practică în vederea dezvoltării unui proces educaţional orientat spre acțiune.