Firma noastră va adopta o strategie de penetrare a pieţei în funcţie de vectorul de creştere, aceasta constând în îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa locală a serviciilor de amenajări exterioare din cadrul pieței ROCT.
În funcţie de poziţia faţă de structurile pieţei vom adopta o strategie diferenţiată, adresândune anumitor segmente de cumpărători în funcţie de: venituri, mediul de locuit, tradiţii, obiceiuri, vârstă, etc.
Atitudinea noastră faţă de concurenţă este una loială, bazându-ne pe eficienţa acţiunilor de marketing adoptate, în special a celor de promovare. Astfel cumpărătorii pot fi influenţati să apeleze mai des la serviciile oferite de noi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *