Primul si cel mai important criteriu de diferenţiere a strategiilor este numărul de canale utilizate, întreprinderea IS WAVY CARTON SRL va adopta distribuţia printr-un singur canal, fără intermediari, prin relaţii directe cu clienţii efectivi din reteaua IS si FE.
Amploarea distribuţiei influenţează de asemenea activitatea firmei IS WAVY CARTON SRL. Strategia aplicată în acest caz de conducerea firmei va fi distribuţia exclusivă, apelând la un singur intermediar care capătă exclusivitate în privinţa prezentării produselor de carton ondulat. Un alt criteriu folosit în diferenţierea strategiilor este gradul de participare a firmei în activitatea canalului, respectiv distribuţie prin aparatul propriu. Varianta strategică în ceea ce
priveşte gradul de control asupra distribuţiei, aplicată de firma noastră, va fi controlul total.